ชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร

  • Tooling Components Machining

    ชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร

    เราตั้งโปรแกรมเครื่องมือทั้งชุดหรือกระบวนการตัดเฉือนชิ้นส่วนเดียวตามแบบ CAD ของลูกค้า สำหรับการใช้เครื่องมือทั้งชุด กระบวนการคือการตัดเฉือน การตรวจสอบแบบเต็ม การประกอบ การจำแนก การบรรจุ การจัดส่ง สำหรับชิ้นส่วนเดียว กระบวนการคือการตัดเฉือน การตรวจสอบทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ การจัดส่ง